top of page
פגישה

איך לבחור מטפל

שירות ציבורי או פרטי?

  • הטיפול הפרטי מאפשר חסיון ופרטיות ברמה שלא ניתן להעניק בטיפול ציבורי/קופות החולים.

  • בטיפול הפרטי מתאפשרת בחירה רחבה ומדויקת יותר של המטפל מבחינת הכימיה, רמת ההשכלה, המומחיות והניסיון המקצועי.

  • הטיפול הציבורי זול יותר

קשר וחיבור

יש מטפלים רבים שהם מקצועיים, אולם טיפול הוא קודם כל קשר ולכן הכימיה וההתאמה ביני למטפל היא קריטית.

חשוב לבחור מטפל שאוכל לחוש איתו בנוח ולהאמין שהוא יוכל ללוות אותי במסע אליו אני יוצא. 

זה המקום להזכיר, שמחקרית נמצא כי המנבא העיקרי להצלחת הטיפול הוא הקשר הנוצר בין מטפל למטופל.

מקצועיות

לבחור מטפל שהשכלתו והתמחותו מוכרים, מוכחים ומגובים במסמכים ובמספר רישיון.

bottom of page