top of page
שעון

משך הטיפול ותדירות המפגשים

טיפול אפקטיבי, נע בין מספר חודשים למספר שנים.

יש מטופלים שחשים שיפור מהיר והטבה בסימפטומים (מצב רוח ירוד, התקפי חרדה, קשיי שינה וכד') ומבקשים לסיים תוך פגישות בודדות.

 

לעומתם יש את אלו שאינם מסתפקים בהקלה ובשיפור ומבקשים להבין וליצור שינוי מבני והתפתחותי, בנוגע למקורות הקושי.

תהליך שכזה הוא מתגמל, עמוק וגם ארוך יותר.

 

תדירות אפקטיבית היא לרוב פעם בשבוע. ניתן להגביר או לצמצם בהתאם למצב הנפשי או לשלב הטיפול.

 

לאחר פגישת הכרות, ניתן להעריך ולגבש את המטרות הטיפוליות ובהתאם מהי המסגרת המתאימה מבחינת משך, תדירות.

bottom of page