top of page
זוג במשבר

תחומי התמחות / קשיים ביחסים בינאישיים

היכולת שלנו ליצור קשר, חשובה מאד לבריאותנו הנפשית ולסיפוק מחיינו.

מערכות יחסים בריאות ואוהבות עם חברים ומשפחה, נשענות במידה רבה על דפוסי היחסים שהוטבעו בנו בתחילת חיינו.

 

עם זאת, דפוסים אלו עלולים להקשות עלינו לכונן מערכות יחסים טובות.

 

אנו עשויים למצוא עצמנו משחזרים שוב ושוב קשיים ספציפיים ביחסים.

 

לדוגמא: חוויות של דחיה; תחושה שאני נבלע בקשר;  קושי ליצור קשר בכלל, או קושי לבסס קשר קבוע; אכזבות ותסכולים בקשר.

 

קשיים ביחסים נובעים משחזור הדפוסים הפנימיים שנוצרו בעברנו, כאשר לא חשנו אהובים ורצויים אלא מאוימים. הדבר יתבטא במידת הקרבה והאמון שיתאפשרו ביחסים העתידיים שננסה לבנות.

כיצד נטפל בקשיים ביחסים?

בטיפול פסיכולוגי, אני נוכחת שוב ושוב, שניתן לייצר שינוי משמעותי בקשרים עם אנשים ועם העולם.

בתהליך טיפולי נתמודד עם נושאים אלו בשני אופנים במקביל.

ראשית, באמצעות התכנים שיעלו בטיפול, ניתן יהיה לזהות את הקשיים במערכות היחסים העכשוויות, ללמוד לאתר דפוסי חשיבה והתנהגות שמכשילים את האינטראקציה ולהתחיל לבנות דפוסים חדשים.

שנית, המפגש הטיפולי לכשעצמו כולל קשר בינאישי. כך ניתן יהיה להתבונן על היחסים בינינו בתוך אוירה תומכת, לזהות, בזמן הווה, קשיים וקונפליקטים לא מודעים ולפתח דרכים חדשות לבטא עצמך ביחסים ולממש את צרכיך.

קשיים ביחסים? 

הרצאת טד - ברנה בראון

bottom of page