top of page
חלוקי נחל

תחומי התמחות / קשרי גוף-נפש

אנחנו גוף-נפש ויש שיוסיפו גם רוח. מבט זה מדגיש יחסי גומלין וקשר דו-סיטרי ואינטראקטיבי בין הגוף הממשי לנפש: רגשות, מחשבות ותפיסות.

גופנו יוצר את נפשנו ולהפך.

למרות התפיסה המקובלת שאנו גוף-נפש, אנו נוטים לבצע הפרדה מלאכותית בין בעיות פיזיולוגיות לרגשיות ולשכוח שהן שזורות זו בזו.

לדוגמא: לחפש פתרון לעייפות ושינה מוגברת ולא להתייחס לכך שיתכן והמקור הוא בדיכאון; לחפש עזרה לקשיי שינה ואי שקט ולהתעלם ממקור חרדתי אפשרי; לחפש מזור להשמנה ולא להתייחס לכך שהיא נולדת מאכילה רגשית. אלו הן דוגמאות בסיסיות, כמובן שכל אחד מאיתנו חי עם הסימפטומים הגופניים-נפשיים הספציפיים לו.

אצל ילדים החיבור הוא ברור וראשוני, כך כשקשה להם או כשהם מוטרדים מיד כואבת להם הבטן או הראש. אצלנו המבוגרים, הקשרים מתחילים להיות מסובכים יותר. בתפיסתי, הנפש שלנו מנסה להתמודד עם התכנים הרגשיים כמיטב יכולתה, כאשר העומס רב מידי, לא פעם הסימפטומים מוצאים את מקומם בגוף. כך קורה שכאבים או קשיים גופניים שונים אינם באים על פתרונן באמצעות הרפואה ויש  צורך להסב את המבט אל הנפש.

התחומים העיקריים תחת קטגוריית גוף-נפש

א. כאבים פיזיים

ב. קשיי שינה

ג. השמנה

ד. אי שקט

ה. מחלות

כיצד נטפל?

יש לי עניין מיוחד במפגש בין הגוף לנפש ובניסיון לייצר תנועה בגוף באמצעות שינוי בנפש.

 

מטרת הטיפול לחבור לכאב הנפשי שבבסיס הסימפטום, כך שניתן יהיה להיות עמו במגע ישיר, לעבדו ולהכילו, כאשר הקושי מוחזק על ידי הנפש, מתאפשר לגוף לוותר על הסימפטום.

בטיפול מסוג זה, מצד אחד- נקשיב, בקשב רב ובתשומת לב לגוף, בניסיון להתחיל ולשמוע אותו, באופן שאינו שיפוטי אלא חוקר, בודק ואמפטי. 

 

הטיפול יעסוק גם בבחינה וזיהוי יחסי הגומלין הללו, על מנת לאפשר התרה והחלשות הסימפטום הגופני שמפריע לנו.

מצד שני- ננסה להקשיב לנפש, לקונפליקטים, המתחים, היחסים והכאבים שהיא נושאת בתוכה. לזהות את מקורות המצוקה, לתת להם מקום, עיבוד והכלה.

bottom of page