top of page
מתנה עטופה

שיטת הטיפול

הקליניקה של שרון לביא

הטיפול הוא טיפול פסיכולוגי דינמי, שבמהלכו משוחחים.

ניתן לדבר על כל מה שמשמעותי עבורך, ויחד ננסה להיות קשובים פנימה בחיפוש אחר הקולות הפנימיים והאותנטיים שלך. בעבודה זו נפעל להעלות למודעות את התהליכים הסמויים, הלא מודעים, אשר משפיעים כל כך על חיי היומיום שלך.

תפקידי כמטפלת, לספק מרחב בטוח, תומך ולא שיפוטי, בו תהליך כזה של התבוננות פנימית יוכל להתרחש.

 

בנוסף, לסייע לך לפגוש את החלקים הפחות מוכרים, אשר למרות היותם לא מודעים, משפיעים באופן מהותי על חייך, מסבים סבל ותקיעות ולעתים הם המנהלים את חייך בפועל.

עם זאת, המודעות איננה מספיקה. במקביל, מתרחשת עבודה רבה, בחיפוש, פיתוח ויצירה של דרכים חדשות לפעולה והתמודדות, שיאפשרו חיים מלאים ומספקים יותר.

אמפטיה חשובה מאד בטיפול.

מהי אמפטיה? תוכלו לראות בסרטון המקסים הזה:

ע"י טל פן

bottom of page